Registrovat
Přihlášení
nebo
Ztracené heslo?
Na úvodní stránku Na úvodní stránku
Československá bibliografická databáze
Registrovat

Stavební keramika

0%
0 0
Hodnotit lze až po přihlášení
Zavřít Chcete knihu okomentovat, hodnotit či ji uložit do svého knižního seznamu? Začnete zde

Stavební keramika Originální název: Stavební keramika
Poprvé vydáno celosvětově: 2002

Nejnovější vydání:
Nezjištěno / Jiné - 2002
Počet stránek: 287
Sdílet
  Facebook   Twitter   Zobrazit adresu   Poslat e-mailem
Kde kniha žije?
v oblíbených 0x v oblíbených
v přečtených 0x v přečtených
v knihovně 0x v knihovně
k přečtení 0x k přečtení
právě čte 0x právě čte
si přeje 0x si přeje
Skrýt  

Všechny obaly

Skrýt  

Všechna vydání knihy

Nakladatelství (rok) ISBN Počet stránek Poznámka
Nezjištěno / Jiné (2002) 287

Knihu autorů Pytlíka a Sokoláře Stavební keramika - technologie, vlastnosti a využití vydalo Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno 2002. Mé měkké desky, 287 stran, 183 obrázků a 66 výpočetních příkladů. Cena je 220 Kč.

Odborný text je rozdělen do 12 kapitol. Za těmito kapitolami a řadou podkapitol jsou uvedeny kontrolní otázky. Následují kapitoly 13 Literatura, 14 Internetové adresy a 15 Obsah. V kapitole Literatura je 15 odkazů na knihy, ze kterých autoři čerpali a které také zřejmě doporučují k pozornosti svým čtenářům. V kapitole Internetové adresy jsou uvedeny důležité adresy, kde se může dozvědět čtenář další aktuální novinky z jednotlivých oblastí stavební keramiky. Z kapitoly obsah je zřejmé kompletní rozdělení celé publikace.

V úvodu, který tvoří 1. kapitolu, je na 20 str. po stručném vylíčení historie uvedeno rozdělení keramiky a jsou stručně popsány základní struktury keramických látek. Na keramické materiály se pohlíží jako na kompozitní materiály, popsána je pórovitá struktura keramiky a stručně také mikromechanické děje při působení sil na keramický střep.

2. kapitola, která se svými 60 stranami je nejrozsáhlejší z celé publikace, je věnována surovinám a jejich úpravě. V jednotlivých podkapitolách jsou názorně představeny všechny důležité jílové zeminy a neplastické suroviny používané v keramických směsích i glazurách. Stručně jsou uvedeny také ostatní používané suroviny. Dostatečně podrobně jsou popsány technologické vlastnosti a zkoušení jednotlivých surovin v suspenzi či v plastickém stavu, po vysušení i po výpalu. Další podkapitoly jsou věnovány těžbě a zpracování keramických surovin. Uvedena jsou ložiska a základní způsoby těžby a skladování surovin včetně jejich prvotní úpravy. V závěru jsou probrány výpočty výrobních směsí.

3. kapitola Keramické vytváření (formování), která má 30 stran, seznamuje s reologickými modely a procesy při vytváření ze suspenzí, těst a polosuchých či suchých směsí. Kromě jiného jsou také popsány způsoby měření reologických vlastností těst a principy ztekucování suspenzí. Stručně jsou také zmíněny základní informace o formách používaných v keramice a to jak sádrových tak kovových.

4. kapitola Sušení seznamuje jak s dynamikou, tak statikou sušení a samozřejmě také s možnostmi řízení procesů probíhajících při sušení a s vlastnostmi sušícího vzduchu. Jsou diskutovány modely a typy sušáren. Není opomenut ani názorný rozbor režimu sušení.

Druhou nejrozsáhlejší kapitolou je po právu kapitola 5 Výpal (52 stran). Popisuje fyzikální a chemické procesy, které probíhají při výpalu včetně tvorby mikrostruktury keramického střepu. Uvádí se zde velmi stručný odkaz na termodynamiku výpalu a jsou ukázány zcela základní příklady fázové rovnováhy, která se ustavuje v binární či ternární soustavě. Dosti pozornosti je oprávněně věnováno základům technologie výpalu v jeho jednotlivých fázích, pálicí křivce a popisu způsobů sdílení tepla v peci včetně jeho modelování. V této kapitole jsou názorně probrány jednotlivé typy pecí a pálicích pomůcek. Popsány jsou různé druhy paliv, procesy při spalování, typy hořáků apod. Nejsou opomenuty ani informace o škodlivosti některých emisí vznikajících při výpalu. Na závěr této kapitoly je předvedeno, jak se sestavuje tepelná bilance pece.

Kapitola 6 je věnována povrchovým úpravám keramiky. Na devíti stranách jsou uváděny příklady složení a vlastností engob a glazur včetně barevných a základů dekoračních technik. Nejsou opomenuty ani různé způsoby glazování.

Cihlářské výrobky jsou popsány v kapitole 7. Je třetí nejrozsáhlejší kapitolou v představované publikaci. Je zde na 34 str. podrobně popsána cihlářská technologie, vlastnosti cihlářských výrobků a to jak zdících prvků a krytiny, tak výrobků pro vodorovné konstrukce, jejich zkoušení a použití ve zděných či horizontálních konstrukcích. Kromě řady velmi zajímavých informací jsou také stručně popsány příčiny vzniku výkvětů na režném zdivu a krytině.

Touto kapitolou jsou uvedeny další čtyři kapitoly přidělené jednotlivým druhům keramických výrobků, které je možné zařadit do oboru stavební keramiky.

Kapitola 8 Hrubá kamenina, která má 14 str., je věnována především technologii výroby kameninových trub, jejich vlastnostem, užití a zkušebním metodám používaným k jejich hodnocení. Z ostatních výrobků hrubé keramiky je stručně pojednáno o chemické a hospodářské kamenině a velmi stručně o komínových vložkách. Do této kapitoly je také zařazena poměrně stručná informace o pórovinových kachlích.

Kapitola 10 Keramické obkladové prvky shrnuje na 17 stranách soudobé poznatky z technologie jejich výroby, zkušební metody používané k jejich hodnocení a zkušenosti s jejich použitím. Kromě údajů o samotných keramických obkladových prvcích jsou uvedeny základní informace o používaných maltách, tmelech a lepidlech při provádění obkladů.

Kapitola 11 Žárovzdorná keramika má 19 stran. Pojednává o tvarových i netvarových žárovzdorninách, jejich použití a zkoušení. Probírána je stručně technologie výroby od dinasu, šamotu, hlinitokřemičitých tvarových výrobků, zásaditých žárovzdorných materiálů, výrobků s obsahem uhlíku, karbidu křemíku, tvarových izolačních a vláknitých izolačních žárovzdornin až po tavené tvarové výrobky. Dále jsou představeny netvarové žárovzdorniny s keramickou, hydraulickou, organicko-chemickou a fosforečnou vazbou, s vodním sklem a hořečnatou vazbou. Pojednáno je také o žárovzdorných dusacích směsích, žárovzdorných maltách, nátěrech a nakonec o žárobetonech. Stručně je čtenář seznámen s podmínkami správné volby různých žárovzdornin pro plné využití jejich specifických vlastností. Dosti pozornosti je také věnováno popisu metod zkoušení žárovzdorných výrobků.

V kapitole 12 je na 9 stranách popsána kontrola kvality a hygienické nezávadnosti výrobků stavební keramiky. Ty musí vykazovat konkrétní mechanickou pevnost a stabilitu, splňovat požární bezpečnost, nesmí ohrožovat hygienu a musí udržovat zdravotní nezávadnost prostředí. Dále musí být bezpečné při používání, musí chránit proti hluku a vést k úspoře energie a mít dostatečnou tepelnou izolačnost k zajištění tepelné pohody obyvatel. Uvedeny jsou zásady vzorkování a zkoušení hygienické nezávadnosti výrobků a nakonec také používaná matematická statistika při kontrole jakosti výrobků. Vysvětleno je, co to je např. systém jakosti, shoda, certifikace, akreditace.

Publikace přináší širokou plejádu soudobých poznatků z významné oblasti, kterou stavební keramika je. Četné poznatky, které se podařilo shromáždit jsou logicky a přehledně uspořádány a vhodně doplněny většinou názornými obrázky a schématy. V jednotlivých kapitolách v textu vhodně zařazené tabulky shrnují přehlednou formou důležité údaje.

V celkovém pojetí i uspořádání publikace je zřejmá nepřehlédnutelná profesní a pedagogická zkušenost obou autorů prof. Ing. Petra Pytlíka, CSc. a Ing. Radomíra Sokoláře, Ph.D. Autoři kladli zcela záměrně značný důraz nejen na pochopení, ale také na důkladné bezprostřední procvičení předkládané látky. O tom svědčí v jednotlivých částech textu uvedené, vzorově vyřešené příklady. Názorně předvedená řešení pomáhají osvětlit a plně pochopit podstatu problému a usnadňují praktické použití získaných poznatků. K užitečnému zamyšlení nad přečtenou kapitolou slouží také kontrolní otázky, které jsou zařazeny na konci prakticky všech odborných kapitol či tématických podkapitol, v jednom případě je místo otázek uložen výpočetní úkol (to je u podkapitoly 2.5 věnované výpočtům keramických směsí).

Pozorný čtenář však najde v textu také drobné nedostatky. Vytknout je možné např. občasnou nedůslednost v pojmenování nebo označování některých veličin nebo pojmů v různých částech textu, některé uvedené definice jsou specifické tím, že se do jisté míry odlišují od všeobecně používaných apod. V textu je také dost drobných tiskových chyb, které někdy ztěžují jeho srozumitelnost, chyby jsou také v některých vzorcích. Nečetné partie, vlastně jen doplňkové - především ty, které jsou věnované technické keramice - jsou většinou příliš zjednodušeným pohledem na tuto oblast keramiky.

V celkovém hodnocení této nové, velmi obsažné publikace, je nutné konstatovat, že je v každém případě podstatným přínosem pro keramickou technologii. Jednoznačně vhodně doplňuje tituly, které jsou v tomto tradičním, ale zároveň velmi perspektivním oboru k dispozici. Stane se jistě žádaným a oblíbeným textem jak pro studenty technických vysokých škol, tak středních odborných škol a zcela jistě zaujme i řadu odborníků z keramické i stavební praxe. (Založil/a: Jamesová)

(více)  

KomentářeNové komentáře můžete vkládat po přihlášení | Nemáte zde účet? - Rychlá registrace