Registrovat
Přihlášení
nebo
Ztracené heslo?
cs sk
Na úvodní stránku Na úvodní stránku
Československá bibliografická databáze
Registrovat

Podmínky používání


Podmínky používání (dále jen podmínky) stanovují pravidla mezi provozovatelem služeb CBDB.cz (dále jen provozovatel) a uživatelem těchto služeb (dále jen uživatel).

I. Základní ustanovení

1. Používáním CBDB.cz souhlasíte s těmito Podmínkami používání. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte tyto služby využívat. V takovém případě neprodleně opusťte tyto webové stránky.

2. Provozovatel nezaručuje, že informace publikované na internetové adrese http://www.cbdb.cz jsou pravdivé, správné, úplné a aktuální.

3. Provozovatel neodpovídá za škodu nebo jinou újmu, která by uživateli uvedených stránek mohla vzniknout v důsledku používání služeb CBDB.cz.

4. Provozovatel této stránky si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli komentář a příspěvek ve fóru bez udání důvodů.

5. Provozovatel má právo ze služby CBDB.cz odstranit uživatelský účet bez udání důvodu, pokud se domnívá, že jeho uživatel jej používá v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti či se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod služby CBDB.cz. Ze stejného důvodu může i upravovat údaje o uživateli.

6. Uživatel se zavazuje, že v rámci serveru nebude používat vulgární výrazy či fráze, které jsou v rozporu s dobrými mravy, jako např. texty se sexuálním, rasistickým, xenofobním či urážlivým významem.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek používání služby CBDB.cz a to i bez předchozího upozornění.

II. Podmínky přidávání nových knih, autorů (dále jen položek) a dalších informací

1.Uživatel má možnost v rámci svého uživatelského účtu přidávat položky do databáze serveru. Za přidání každé položky mu náleží odměna ve formě bodů.

2. Uživatel prohlašuje, že položky, které na službu CBDB.cz vkládá jsou jeho vlastním dílem. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel položky upravil (zejména opravil možné pravopisné a faktické chyby).

3. Uživatel zveřejňuje položky na vlastní zodpovědnost. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah zveřejněných položek.

4. Uživatel přidáním položky uděluje souhlas provozovateli k jejímu zveřejnění. Provozovatel není povinen přidané položky zveřejnit.

5. Provozovatel má právo odebrat uživateli body získané v rozporu s Podmínkami použití nebo jiným neoprávněným způsobem.